một số hàng hóa cấm bay và vận chuyển

một số hàng hóa cấm bay và vận chuyển

Chúng tôi không vận chuyển các mặt hàng sau:
• Đồ uống có cồn
• Da động vật (không thuần hoá)
• Mặt hàng có giá trị đặc biệt (vd: tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, đá quý, vàng và bạc)
• Hàng hóa/chất liệu nguy hiểm
• Súng
• Lông thú
• Ngà voi và những sản phẩm làm từ ngà voi
• Động vật sống
• Tiền và chứng từ có thể đổi thành tiền
• Hàng hóa dễ hỏng
• Tài sản cá nhân (trừ khi gửi tới Hoa Kỳ và Canada)
• Thực vật
• Tài liệu khiêu dâm
• Hạt giống
• Tem có giá trị đặc biệt
• Ngà voi và những sản phẩm làm từ ngà voi
• Hành lý không có người cùng đi
Một số nước nhất định có những mặt hàng khác bị cấm hoặc bị hạn chế vận chuyển. Người gửi có trách nhiệm tuân thủ luật hiện hành của chính phủ ở mỗi nước. Người gửi nên tham khảo danh sách những hạng mục hàng cấm xuất của từng nước.

Một số hàng hoá hay bị hạn chế bay :
• Mỹ phẩm dạng nước, son môi
• Chất bột không rõ nguồn gốc xuất xứ (Hàng hóa nhạy cảm)
• Hàng dễ cháy nổ: Máy lửa, xăng máy bay…
• Hàng có từ tính
Vui lòng thông báo nếu hàng của bạn có mặt hàng này, chúng tôi sẽ tư vấn một cách cụ thể nhất để hàng hoá của bạn có thể vận chuyển an toàn.

 

DHL express sẽ không vận chuyển hàng hoá trái pháp luật hoặc trái các quy định của liên bang, tiểu bang, chính quyền địa phương tại quốc gia xuất xứ hoặc quốc gia của điểm phát hàng, hoặc có thể vi phạm luật xuất nhập khẩu hoặc các bộ luật khác hoặc đe dọa sự an toàn của nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của chúng tôi, hoặc các phương tiện vận chuyển, hoặc theo quan điểm của chúng tôi, mặt hàng đó làm bẩn hoặc hư hỏng hàng hóa hoặc thiết bị khác, hoặc mặt hàng đó không thể vận chuyển được xét về khía cạnh kinh tế và hoạt động.

Vận chuyển hàng cấm theo hợp đồng với DHL express :
Một số mặt hàng được liệt kê là hàng cấm sẽ được dhl express  chấp thuận vận chuyển theo hợp đồng với người gửi đối với khối lượng đều đặn và khả năng tuân thủ các quy định hiện hành.

Không phải tất cả mọi hàng hóa đều có thể được vận chuyển đến mọi quốc gia hay lãnh thổ. Người gửi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung hàng hóa được gửi.

Hàng hóa nguy hiểm cấm bay trong hành lý ký gửi

Các hàng hóa nguy hiểm cấm bay là đạn, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển như hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể theo quy định
+ Các loại kíp nổ, dây cháy chậm, mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác.
+ Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu… và thuốc pháo.
+ Đạn khói, quả tạo khói. Các loại thuốc nổ, thuốc súng.
+ Xăng, dầu, bình chứa nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm quẹt đâu cũng cháy, thiết bị có chứa ôxy lỏng, đồ uống có nồng độ cồn trên 70%.

Phân loại 9 loại hàng hóa nguy hiểm vận chuyển bằng đường hàng không

Căn cứ vào tính chất đặc chưng, hàng nguy hiểm vận chuyển bằng đường hàng không được phân loại thành 9 loại và được phân loại cụ thể hơn bằng các nhóm như sau:
Loại 1 – Chất nổ
+ Nhóm 1.1 – Các vật và chất có nguy cơ nổ lớn
+ Nhóm 1.2 – Các vật và chất có nguy cơ phóng lửa nhưng không có nguy cơ nổ lớn
+ Nhóm 1.3 – Các vật và chất có nguy cơ cháy và hoặc nguy cơ tạo áp lực hơi nhỏ hoặc nguy cơ phóng lửa nhỏ hoặc cả hai nhưng không có nguy cơ nổ lớn
+ Nhóm 1.4 – Các vật và chất không có nguy cơ đáng kể
+ Nhóm 1.5 – Các chất rất kém nhạy, có nguy cơ nổ lớn

+ Nhóm 1.6 – Các chất cực kỳ kém nhạy, không có nguy cơ nổ lớn

Loại 2 – Chất khí
+ Nhóm 2.1 – Khí dễ cháy
+ Nhóm 2.2 – Khí không dễ cháy, không độc

+ Nhóm 2.3 – Khí độc

Loại 3 – Chất lỏng dễ cháy

 

Loại 4 – Chất rắn dễ cháy; các chất có khả năng tự bùng cháy; các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy
+ Nhóm 4.1 – Chất rắn dễ cháy
+ Nhóm 4.2 – Các chất có thể tự bùng cháy

+ Nhóm 4.3 – Các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy

Loại 5 – Chất ô-xy hóa và chất pe-rô-xit hữu cơ
+ Nhóm 5.1 – Chất ô-xy hóa

+ Nhóm 5.2 – Chất pe-rô-xit hữu cơ

Loại 6 – Chất độc và chất lây nhiễm
+ Nhóm 6.1 – Chất độc

+ Nhóm 6.2 – Chất lây nhiễm

Loại 7 – Vật liệu phóng xạ
Loại 8 – Chất ăn mòn
Loại 9 – Hàng nguy hiểm khác